Scopul biroului?

Biroul nostru de avocatură a fost înfiinţat cu scopul principal de a oferi clienţilor săi servicii de calitate atât în ceea ce priveşte consultanţa juridică, cât şi reprezentarea şi asistarea în faţă instanţelor de judecată, a celorlalte instituţii publice sau a partenerilor de afaceri.

Ce este special la acest birou?

Acesta se distinge prin profesionalism, eficiență, seriozitate şi dedicaţie faţă de clienţii săi. 
Activitatea noastră este guvernată de principiul confidenţialităţii şi operativităţii în relaţiile cu clienţii.

Ce putem face pentru tine?

Biroul nostru de avocatură oferă servicii de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice (societăţi, ONG-uri etc.). 
Consultaţiile juridice se pot acorda în scris (suport fizic, e-mail, fax, etc.) sau verbal (la sediul societăţii ori în alte locaţii stabilite împreună cu clientul).

Domenii de expertiză/activitate

Drept civil

- Consultanţă, asistare şi reprezentare în faza încheierii, derulării sau desfiinţării diferitelor contracte de natură civilă şi comercială;
- Asistenţă şi reprezentare în faţa instanțelolor judecătoreşti, a altor instituţii/autorităţi, a partenerilor de afaceri în litigii privind dobândirea, exercitarea, încălcarea sau limitarea drepturilor civile. 
Citește mai multe!

Drept administrativ

- Consiliere, asistare şi reprezentare atât în etapa prealabilă, cât şi în litigii de contencios administrativ pentru cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul unei autorităţi administrative de a rezolva o cerere;
- obţinere, anulare titluri/ acte, recunoaşterea dreptului pretins, eliberarea unui certificat, aviz, a unei adeverinţe, autorizaţii; 
Citește mai multe!

Drept penal

- consultanţă juridică, redactări de cereri, plângeri penale, plângeri împotriva rezoluţiilor/ordonanţelor procurorului etc. 
- reprezentare şi asistenţă juridică în faţă organelor de urmărire penală şi a instanţei, în orice tip de infracţiuni prevăzute în Codul Penal sau de legile speciale 
Citește mai multe!

Dreptul muncii

- consultanţă privind dreptul muncii 
- asitenţă şi reprezentare în litigii de muncă privitoare la încheierea, executarea sau încetarea contractelor de muncă; 
- contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare sau de concediere individuală 
- cercetare disciplinară prealabilă
Citește mai multe!